بازگشت به صفحه ورود به سیستم

شماره دانشجویی:
شماره شناسنامه:
 
لطفا دقت فرمایید:
شما می توانید تنها یکبار رمز ورود را دریافت کنید. در صورت تغییر رمز، این سیستم رمز تغییر داده شده را نمایش نمیدهد.


قابل توجه دانشجویان ورودی 1393
تنها دانشجویانی که مراحل ثبت نام حضوری ایشان تائید نهایی  شده میتوانند وارد سیستم دانشجویی  شوند.