ورود به سامانه ثبت نام (ترم تابستان)

قابل توجه دانشجويان گرامي

مطابق مصوبه ستاد شاهد و ايثارگر مورخ 1/2/94، اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به عنوان مجري ترم تابستانه 1394، دروس معارف ،عمومي، پايه و برخي از دروس اصلي وتخصصي را با شرايط خاص برگزار مي نمايد.

نكات مورد توجه در ترم تابستانه 94

1 – مطابق آئين نامه آموزشي كلاسهاي ترم تابستانه در 6 هفته و يك هفته امتحان برگزار مي گردد .

2 – توجه شود دروسي كه اخذ مي گردد با سرفصل درسي هر رشته مطابقت داشته باشد.

4 –كلاس ها با حداقل دانشجوي ثبت نام شده در هر درس تشكيل مي گردد. و هزينه كلاس بر عهده دانشجويان آن درس مي باشد.

5 –ارائه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه ،غذا و سرويس اياب و ذهاب به دليل تعطيلات تابستانه دانشگاه مقدور نمي باشد.

6 – رعايت پيشنياز دروس الزامي و در صورت عدم رعايت ،عواقب بعدي به عهده دانشجو بوده و اين اداره هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد.

7 – حذف و اضافه دروس پس از انتخاب و احد امكان پذير نمي باشد. انتخاب واحد بصورت اينترنتي (stu.gau.ac.ir) مي باشد.

8- ارائه دروس (اصلي وتخصصي)براي دانشجويان عادي و مهمان با تاييد مدير آموزشي يا مديرگروه يا مدير شاهد و ايثارگر ميباشد.

9- تاريخ انتخاب واحد براي دانشجويان شاهد و ايثارگرو دانشجويان دانشگاه6/4الي7/4  و دانشجويان مهمان 8/4الي10/4

شروع كلاس ها 20/4/94پايان كلاس ها 31/5/94 تاريخ امتحانات 2/6/94لغايت 5/6/94

مكان کلاس ها: میدان بسیج - پردیس دانشگاه - ساختمان شهید چمران (نظری)

مسئول ثبت نام : آقاي عبداله رمضان نژاد

ثبت نام ترم تابستان

نحوه پرداخت شهريه: بصورت اينترنتي و شماره حساب

شهريه ثابت

600000 ريال

شهريه متغير

دروس عمومي هر واحد 200000ريال

دروس پايه هر واحد 300000 ريال

   دروس عملي هر واحد400000 ريال

دروس اصلي و تخصصي با شرايط و ضوابط

شماره حساب بانك تجارت شعبه دانشگاه منابع طبيعي: 3190014249 درآمد شبانه دانشگاه

لطفا قبل از انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید:
1- کلیه دانشجویان ملزم به رعایت برنامه ثابت گروه آموزشی خود می باشند. رعایت پیشنیاز دروس الزامی و بر عهده دانشجو می باشد.

2- در زمان انتخاب واحد به عنوان، تعداد واحد و شماره درس انتخابی خود توجه نموده و از درستی انتخاب واحد خود بر اساس چارت دروس رشته تحصیلی اطمینان حاصل نمایید.

3- انجام حذف و اضافه فقط در زمانهای مقرر انجام می گیرد و پس از آن سیستم غیر فعال و اداره آموزش کل از بررسی هرگونه تقاضا در این زمینه معذور است.

4- لازم است کلیه دانشجویان در زمان حذف و اضافه با مراجعه به آموزش دانشکده از به حد نصاب رسیدن دروس انتحابی خود اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم در همان زمان حذف و اضافه نسبت به تغییر گروههای درسی اقدام نمایند. بدیهی است اداره آموزش کل از پذیرش تقاضای اینگونه دانشجویان پس از زمان مقرر معذور است.

5- هر گونه تغییر کلاس و گروه درسی پس از حذف و اضافه توسط دانشجو ممنوع بوده و دانشجویان بایستی فقط در گروههای درسی انتخابی خود حضور داشته  و در همان گروه امتحان دهند.

6- انتخاب واحد دانشجویان نوبت دوم بصورت مشروط انجام می گردد و پس از پرداخت شهریه نیمسال مذکور به ثبت نام قطعی تبدیل خواهد شد.

7- از انتخاب دروسی که در برنامه کلاسی و یا تاریخ امتحان تداخل دارند خودداری گردد؛ در صورت مشاهده  یکی از دروس حذف خواهد شد.

8- کلاسها برابر تقویم آموزشی دانشگاه آغاز خواهد شد و معاونت آموزشی دانشگاه به دقت بر این امر نظارت و برابر مقررات رفتار خواهد نمود.

معاونت  آموزشی دانشگاه

 
شماره دانشجویی
 
رمز ورود

در صورت فراموش کردن رمز به آموزش دانشکده مراجعه فرمائید.


تقویم آمورشی
نیمسال اول 1394
انتخاب واحد و حذف و اضافه
از 8 صبح الی 11 شب فعال می شوند
انتخاب واحد
ورودی 91 و ماقبل 7/6/94 
ورودی 92 8/6/94
ورودی 93 9/6/94
ثبت نام با تاخیر 10/6/94
و
11/6/94
شروع کلاس ها 21/6/94
حذف و اضافه
ورودی 91و ماقبل 4/7/94
ورودی 93,92 5/7/94
حذف و اضافه با تاخیر 6/7/94
آخرین مهلت حذف تکدرس
2/10/94
ارزشیابی اساتید
3/10/94 الی 16/10/94
پایان کلاس ها 16/10/94
شروع امتحانات 19/10/94


آمار بازدیدکنندگان 

بازدید کنندگان فعال: 10
تعداد بازدیدگنندکان: 3034074