ثبت نام جدید
زمان ثبت نام  ترم تابستان به اتمام رسیده است
شما تنها می توانید  اطلاعات خود و پرداخت هزینه ترم تابستان را کامل نمائید، اما امکان تغییر و انتخاب درس ندارید.


ویرایش اطلاعات
اگر قبلا ثبت نام کرده اید،
جهت ویرایش و اصلاح اطلاعات خود مشخصات زیر را جستجو کنید.
کد ملی:


لطفا قبل از ثبت نام  بر روی لینک اطلاعیه زیر کلیک نمائید و مطالعه نمائید.
اطلاعیه ترم تابستان
توجه: تاريخ انتخاب واحد غیر حضوری (اینترنتی): 98/04/01 لغایت 98/04/14
تلفن تماس: 01732437606 آقای مهندس آلوستانی و  آقای مهندس میرزایی
  • محل تشکیل کلاس ها در ساختمان نظری پردیس می باشد.
  • کلاس های تربیت بدنی خواهران در خوابگاه حضرت زینب و تربیت بدنی برادران در سایت دانشگاه منابع طبیعی واقع در خیابان شهید بهشتی برگزار می گردد.

توجه:

درس تربیت بدنی معادل (تربیت بدنی 1 ) میباشد و درس ورزش1 معادل( تربیت بدنی 2 ) میباشد.

برنامه کلاسی ترم تابستانه 98 به شرح ذيل اعلام مي گردد.

نکته: فهرست دروس زیر در حال تکمیل می باشد.

کد درسنام درسگروهجنسیتواحد کلنعنام استادشهریهزمان 1زمان دوم
10001201 تربیت بدنی1 101 رستم کلایی یعقوب 600000شنبه 8 الی 11 
10001201 تربیت بدنی2 101 صدرالساداتي سعيده السادات 600000شنبه 8 الی 11 
10001202 ورزش 11 101 رستم کلایی یعقوب 600000شنبه 11/30 الی 16 
10001202 ورزش 12 101 صدرالساداتي سعيده السادات 600000شنبه 11/30 الی 16 
10020200 دانش خانواده و جمعیت1 220 قره خاني محمدجواد 800000یکشنبه 11/30 الی 16 
10020200 دانش خانواده و جمعیت2 220 محمدي حجت الاسلام حسين 800000یکشنبه 8 الی 11/30 
10030213 زبان فارسی1 330 كلانتري پروين 1200000دوشنبه 8 الی 16 
10030213 زبان فارسی2 330 مكتبي احسان 1200000یکشنبه 8 الی 16 
10030217 زبان انگلیسی1 330 حسين پور عبداله 1200000شنبه 8 الی 16 
10120211 اندیشه اسلامی 11 220 قره خاني محمدجواد 800000شنبه 8 الی 11/30 
10120211 اندیشه اسلامی 12 220 محمدي حجت الاسلام حسين 800000یکشنبه 11/30 الی 16 
10120212 اندیشه اسلامی 21 220 محمدي حجت الاسلام حسين 800000شنبه 8 الی 11/30 
10120212 اندیشه اسلامی 22 220 محمدي حجت الاسلام حسين 800000شنبه 11/30 الی 16 
10120222 اخلاق اسلامی1 220 قره خاني محمدجواد 800000یکشنبه 8 الی 11/30 
10120222 اخلاق اسلامی2 220 قره خاني محمدجواد 800000شنبه 11/30 الی 16 
10120231 انقلاب اسلامی ایران1 220 سپهری یدالله 800000سه شنبه 8 الی 11/30 
10120231 انقلاب اسلامی ایران2 220 سپهری یدالله 800000دوشنبه 11/30 الی 16 
10120241 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی1 220 منتظري غلام رضا 800000سه شنبه 8 الی 11/30 
10120241 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی2 220 منتظري غلام رضا 800000سه شنبه 11/30 الی 16 
10120242 تاریخ تحلیلی صدر اسلام1 220 سپهری یدالله 800000سه شنبه 11/30 الی 16 
10120242 تاریخ تحلیلی صدر اسلام2 220 سپهری یدالله 800000دوشنبه 8 الی 11/30 
10120251 تفسیر موضوعی قرآن1 220 طاهري سيد رضا 800000دوشنبه 8 الی 11/30 
10120251 تفسیر موضوعی قرآن2 220 تسليمي زهرا 800000دوشنبه 11/30 الی 16 
11130204 اکولوژی1 330 كاظمي حسين 2100000یکشنبه 8 الی 16 
11221213 شیمی آلی1 321 خواجه سهيلا 1500000یکشنبه 8 الی 16 
11230203 شیمی عمومی1 330 نوروزي پور نصيبه 1500000دوشنبه 8 الی 16 
11230223 بیوشیمی عمومی1 330 رحيمي نژاد وحيد 2800000دوشنبه 8 الی 16 
11320209 آمار و احتمالات1 220 يگانه حسن 1000000سه شنبه 8 الی 11/30 
11321205 فیزیک عمومی1 321 شاهيني پگاه 1500000سه شنبه 8 الی 16 
11321209 آمار و احتمالات1 321 يگانه حسن 1500000سه شنبه 8 الی 16 
11330201 ریاضیات عمومی1 330 شاهيني فاطمه 1500000یکشنبه 8 الی 16 
11330202 ریاضیات 21 330 رحيميان مريم 1500000سه شنبه 8 الی 16 
11330211 ریاضیات 11 330 شاهيني فاطمه 1500000شنبه 8 الی 16 
11330214 ریاضیات 3 (معادلات دیفرانسیل)1 330 كاهه علي اكبر 1500000دوشنبه 8 الی 16 
11330274 برنامه نویسی کامپیوتر1 330 میری محمد حسن 2100000سه شنبه 8 الی 16 
12130203 معادلات دیفرانسیل1 330 كاهه علي اكبر 1500000شنبه 8 الی 16 
12130214 مبانی آنالیز ریاضی1 330 عرب مالدار علي اصغر 2100000یکشنبه 8 الی 16 
12140214 آنالیز ریاضی 11 440 عرب مالدار علي اصغر 2800000یکشنبه 8 الی 16 
13111245 کنترل و گواهی بذر1 211 گرزين مرتضي 3000000سه شنبه 8 الی 16 
13121239 طرح آزمایشات کشاورزی 11 321 يگانه حسن 2100000شنبه 8 الی 16 
15230233 استاتیک و مقاومت مصالح1 330 مفتاح هلقي مهدي 1500000دوشنبه 8 الی 16 
15321202 طرح آزمایشات1 321 يگانه حسن 2100000شنبه 8 الی 16 
15321215 تکنولوژی گوشت و شیلات1 321 قرباني محمد 0شنبه 8 الی 16 
16020242 عوامل محیطی و تنش1 220 يزداني احمدرضا 1400000سه شنبه 8 الی 11/30 
17120207 طراحی ماشینهای خاک ورزی1 220 آزاد بخت محسن 3000000دوشنبه 8 الی 11/30 
17120221 آمار مهندسی1 220 ميرديلمي سيده زهره 1000000شنبه 8 الی 11/30 
17120225 مقاومت مصالح 21 220 عباس زاده مايوان احمد 1400000یکشنبه 8 الی 11/30 
17120234 فیزیک (1)1 220 شاهيني پگاه 1000000سه شنبه 8 الی11/30 
17121204 برنامه نویسی رایانه ای1 321 میری محمد حسن 2100000سه شنبه 8 الی 16 
17121207 فیزیک(1)1 321 شاهيني پگاه 1500000سه شنبه 8 الی 16 
17121237 ایستایی1 321 مفتاح هلقي مهدي 1500000دوشنبه 8 الی 16 
17130224 مقاومت مصالح 11 330 رحمتي هاشم 2100000شنبه 8 الی 16 
17130227 ریاضیات مهندسی1 330 عرب مالدار علي اصغر 1500000شنبه 8 الی 16 
17130232 امار مهندسی1 330 ميرديلمي سيده زهره 1500000شنبه 8 الی 16 
17220210 محاسبات عددی1 220 كوشا ريحانه 1000000دوشنبه 8 الی 11/30 
17230217 فیزیک 21 330 صالحي صبورا 1500000شنبه 8 الی 16 
17320209 طراحی ماشینهای برداشت1 220 آزاد بخت محسن 3000000سه شنبه 8 الی 11/30 
17320217 فیزیک21 220 صالحي صبورا 1000000شنبه 8 الی 11/30 
17330259 انتقال حرارت1 330 عباس زاده مايوان احمد 2100000شنبه 8 الی 16 
17430207 مکانیک سیالات 11 330 ظهيري عبدالرضا 1500000یکشنبه 8 الی 16 
19130227 مقاومت مصالح1 330 رحمتي هاشم 2100000شنبه 8 الی 16 
19230228 مکانیک سیالات1 330 ظهيري عبدالرضا 1500000یکشنبه 8 الی 16 
21111238 هیدروتکنیک و طراحی استخرها1 211 حاجي بگلو عباسعلي 2100000دوشنبه 8 الی 16 
21120242 اکولوژی دریاها و دریاچه ها1 220 وارسته مرادي حسين 0شنبه 8 الی 16 
21221237 مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیائی1 321 كامياب حميد رضا 0شنبه 8 الی 16 
23230217 استاتیک1 330 مفتاح هلقي مهدي 1500000دوشنبه 8 الی 16 
23720202 معادلات دیفرانسیل1 220 كاهه علي اكبر 1000000شنبه 8 الی 16 
31530202 مدارهای الکتریکی1 330 میری محمد حسن 2100000دوشنبه 8 الی 16 
31530203 مدارهای الکتریکی 11 330 میری محمد حسن 2100000دوشنبه 8 الی 16 

دروس معارف اسلامي و عمومي حداقل 20 نفر دروس پايه با حداقل 10نفر تربيت بدني با 10 نفر برگزار خواهد شد